Svenska Duri AB

Golvproffs
Golvprofiler
Trösklar
Trösklar

Trösklar

Trösklar och tröskelramper används för att ersätta befintliga trösklar med en renare profil alternativt ge möjlighet för vagnar, rullstolar, rullatorer etc att passera tröskeln utan bekymmer.